Preloader

Chiang Mai

Billboard Out Off Home Media.

ตำแหน่งป้าย รับรถที่มาจาก อ.สารภี ก่อนเข้าเมือง เป็นชุมชนใหญ่ ที่ติดกับ อ.เมืองเป็นถนนที่มีเอกลักษณ์ เชื่อมการเดินทางระหว่าง จ.เชียงใหม่ และ จ.ลำพูนการจราจรคับคั่งตลอดทั้งวัน

ตำแหน่งป้าย รับรถที่มาจากคูเมืองมุ่งหน้าไป ถ.ช้างคลาน ซึ่งเป็นย่านเศรษฐกิจ สามารถเชื่อมไปยังไนท์บาร์ซาร์ และมีโรงเรียนชื่อดัง หลายแห่ง มีร้านอาหารมากมาย การจราจรคับคั่งตลอดทั้งวัน

ตำแหน่งป้าย รับรถที่มาจาก อ.หางดง และ ต.ป่าแดด ขาเข้าเมือง เป็นถนนเลียบแม่น้ำปิงที่ติดกับ ถ.มหิดล มุ่งหน้าเข้า ถ.ช้างคลาน และไนท์บาร์ซ่าซึ่งเป็นย่านเศรษฐกิจ

ตำแหน่งป้าย โดดเด่นอยู่บริเวณลานจอดรถของห้างริมปิง สาขานวรัฐ ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพ รับรถที่มาจาก ถ.เชียงใหม่ - ลำพูน ตัดไปชุมชนตลาดสันป่าข่อยซึ่งเป็นย่านชุมชนใหญ่ในเขตพื้นที่ ต.วัดเกต

ตำแหน่งป้าย รับรถที่มาจาก ต.หนองป่าครั่งและ อ.สันกำแพงขาเข้าเมือง ใกล้กับมหาวิทยาลัยพายัพ, ห้างMakro, Big C มุ่งสู่สถานีรถไฟ, ตลาดวโรรส(กาดหลวง) , ไนท์บาร์ซาร์และ ถ.ท่าแพ

ตำแหน่งป้าย รับรถที่มาจาก สะพานนครพิงค์ มุ่งหน้าออกถ.เชียงใหม่-ลำปาง เป็นถนนเชื่อมระหว่างย่านตลาดเมืองใหม่ และตลาดวโรรส ทั้งยังเป็นถนนที่มีโรงเรียนเอกชนชื่อดัง 2 แห่ง รวมถึงสถานีขนส่งเชียงใหม่ที่ 2 (อาเขต) และโรงพยาบาลแมคคอร์มิค การจราจรคับคั่งตลอดทั้งวัน

ตำแหน่งป้าย รับรถที่มาจาก ถนนข้างคลาน มุ่งหน้าเข้าสู่ถนนระแกง ซึ่งเป็นทางเชื่อมระหว่าง โรงพยาบาล หน่วยงานราชการ และคูเมือง สามารถมองเห็นได้ชัดเจนตั้งแต่ระยะไกล การจราจรคับคั่งตลอด 24 ชั่วโมง

ตำแหน่งป้าย อยู่บนถนนวัวลาย บริเวณ 3 แยกพอดี สามารถมองเห็นได้จากระยะไกล รับรถที่มาจากประตูเชียงใหม่ ซึ่งเป็นทางเชื่อมระหว่างคูเมืองและสี่แยกสนามบิน เป็นถนนสายวัฒนธรรม และทุกเสาร์จะมีถนนคนเดิน จึงมีคนสัญจรไปมาอย่างหนาแน่นตลอดทั้งวัน

ตำแหน่งป้าย รับรถที่มาจาก ถ.เชียงใหม่ - แม่โจ้ ซึ่งเป็นชุมชนใหญ่ในเขต อ.สันทราย เพื่อมุ่งหน้าเข้าเมือง เป็นย่านเศรษฐกิจใหม่ของเชียงใหม่ และเป็นทางเชื่อมระหว่างศูนย์การค้าชื่อดังต่างๆ การจราจรต่อเนื่องตลอดทั้งวัน

ตำแหน่งป้าย อยู่บนถนนวัวลาย รับรถที่มาจากแยกโรบินสัน เพื่อมุ่งหน้าเข้าคูเมือง ซึ่งเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของ อ.เมือง เพื่อจะไปยังสถานที่สำคัญต่างๆ ต่อไป เป็นถนนสายวัฒนธรรม ทุกวันเสาร์จะมีถนนคนเดิน การสัญจรหนาแน่นตลอดทั้งวัน

ตำแหน่งป้าย อยู่บริเวณใจกลางของตลาดวโรรส รับรถที่มาจาก ถ.ช้างม่อย สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ซึ่งเป็นตลาดที่เป็นแหล่งซื้อขายสินค้าต่างๆ มีนักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และต่างจังหวัด มาใช้บริการทั้งกลางวันและกลางคืน การจราจรหนาแน่นตลอด 24 ชั่วโมง ถือเป็นย่านการค้าที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่