Preloader

NAN

Billboard Out Off Home Media.

ตำแหน่งป้าย ตั้งอยู่บริเวณกลางสามแยก ถ.มหาวงศ์ อยู่ใกล้บริเวณ วิทยาลัยเทคนิคน่าน และรับรถทุกคันที่จะมุ่งหน้าเข้าใจกลางตัวเมืองน่าน

ตำแหน่งป้าย อยู่บริเวณสี่แยก ถ.อนันตวรฤทธิ์เดช ตัด ถ.มหายศ ซึ่งอยู่ใจกลางเมืองน่าน ระหว่างตลาดสดเทศบาล และตลาดตั้งจิตนุสรณ์ ซึ่งเป็นย่านเศรษฐกิจของจังหวัดน่าน การจราจรคับคั่งตลอดทั้งวัน

ตำแหน่งป้าย อยู่บริเวณสี่แยกศรีพันต้น เป็นแยกหลัก รับรถจากจังหวัดเชียงราย และพะเยามุ่งหน้าเข้าตัวเมือง เลี้ยวขวาไปจังหวัดแพร่ การจราจรคับคั่งตลอดทั้งวัน

ตำแหน่งป้าย ตั้งอยู่บริเวณสี่แยก ใจกลางเมืองน่านเป็นย่านชุมชนหนาแน่น การจราจรคับคั่งตลอดทั้งวัน

ตำแหน่งป้าย โดดเด่นอยู่บริเวณสี่แยกช้างเผือก รับรถที่มาจากตัวเมืองมุ่งหน้าไปสนามบิน และเป็นทางเชื่อมไปมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน การจราจรต่อเนื่องตลอดทั้งวัน